Javascript Menu by Deluxe-Menu.com
 
A Message from our 2023 Pledge Committee

(scroll down for online form)

Dear St. Nicholas Family,

It is a joy to see good things are happening at St Nicholas. The most obvious visual change is that we are seeing a new generation of adults and children from different backgrounds worshiping together. 

More evidence… God is never outdone in generosity.

We are called to put the message of Christ into action especially to our children. Many feel that they are not qualified for this - but Christ did not choose the qualified He QUALIFIED the chosen. We are all the chosen in this parish. Please support the programs and ministries of the church especially for the sake of our young.

Christian Stewardship is a mindset–a way of life. In true stewardship, we do not give to the Church for any specific purpose. We are giving back to God with joy for what He has done for us.

The Pledge Committee is asking you to be generous with your time for church and financial commitment when considering your 2023 pledge. Increase your pledge from last year or, if you did not pledge for 2022, submit a pledge for 2023. All 2023 Pledges will be blessed on Sunday, December 18, 2022, when we will gather for liturgy and support the children in the Christmas Pageant.

Make your 2023 Pledge by completing and submitting the online form below (confirmation after hitting submit should appear in online form sections) 

Have a question? Please call the office (718-380-5684) and leave a message with a return phone number. Thank you, stay healthy and help us make the mission of St. Nicholas a success. We hope to see you in church very soon.

The Pledge Committee

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E dashur familje e Shën Nikollës,

Është gëzim të shohim gjërat e mira që po ndodhin në Shën Nikolla. Ndryshimi më i madh i dukshëm që po shohim është brezi i ri i të rriturve dhe fëmijëve nga vende të ndryshme që adhurojnë së bashku.

Provë... që Perëndia nuk shteron kurrë në bujari.

Jemi thirrur të ndajmë lajmin e Krishtit me vepra, sidomos tek fëmijet tanë. Shumë ndjehen që nuk janë të kualifikuar për këtë gjë, por Krishti nuk zgjodhi të kualifikuarit. AI KUALIFIKOI të zgjedhurit. Të gjithe jemi të zgjedhur në këtë famulli. Prandaj ju lutemi të mbështesni programet dhe mësimet e kishës sidomos për hir të të vegjëlve tanë.

Zotimi i Krishterë është një parim, një mënyre jetese. Në zotimin e vërtetë ne nuk i japim Kishës për ndonjë arsye të veçantë. Ne i kthejmë Perëndisë me gëzim për ato që Ai ka bërë për ne.

Komiteti i Zotimeve ju kërkon të tregoni zemërbardhësi me kohën tuaj për kishën dhe përkushtim financiar kur të vendosni për zotimin tuaj të 2023-it. Rriteni shumën nga viti i kaluar, dhe nëse nuk bëtë një zotim në 2022-in, bëni një zotim për 2023-in. Të gjitha Zotimet e 2023 do të bekohen të dielen, 18 Dhjetor, 2022, gjatë mbledhjes për liturgjinë dhe të mbështesim Sfilatën e Krishtlindjes të fëmijëve.

A keni ndonjë pyetje? Telefononi zyrën në (718-380-5684) dhe lini mesazh bashkë me numër telefoni t’ju kthejmë thirrjen.  Ju falenderojmë. Ju urojmë shëndet dhe shpresojmë në ndihmën tuaj ta bëjmë misionin e Shën Nikollës të suksesshëm. Shpresojmë t’ju shohim në kishë sa më parë.

Komiteti i Zotimeve

2023 Pledge Drive Form
First Name
Last Name
My total pledge for the year is:
I will pay my pledge:
Street Address (apt#)
City
State
Zip Code
Phone
Email
 
 
Sunday, October 1
Protection of the Theotokos
10:00 Holy Liturgy
Sunday, October 8
10:00 Holy Liturgy


Follow us on social media:
Powered by Orthodox Web Solutions