Javascript Menu by Deluxe-Menu.com
 
Your stewardship pledge makes our mission possible!

(scroll down for online form)

Dear Church Family,


You are the valued part of our church and we know you’re dedicated to investing in the future of St. Nicholas. We want to thank you for your past and continued generosity in supporting the parish both spiritually and financially. As you know the parish is going through a major transition which is seeking out a replacement for our beloved Fr. Nikodhim, now our Diocesan Bishop.

All of us have a critical mission at hand. I’m speaking of our necessity to provide the next Priest with a compensation that will enable him or them (family) to live in the New York area. Our last compensation package including benefits was $69K. We are talking about a 20% increase in
the package including benefits. The Council has determined that to be in line with the NY area living standards we would require all of us to increase our last year’s pledge by at least 10%. In 2023 we were blessed with pledges amounting to $80k. The $80K covered the compensation of the priest, and partially other necessary church budget expenses. Fundraising events and savings helped meet those additional expenses.

We all recognize the fact that having a priest full time, for the past 13 years, has made a signifcant difference in the life of the parish. Let’s keep that a priority, by continuing your generosity.

We hope that we can count on you to make this Stewardship Pledge drive a success.  This can be done now by completing the electronic form below.


The Pledges will be blessed on December 3rd when Bishop Nikodhim is present with us. We hope to see you at St. Nicholas.

With warm regards,
Pledge Committee
Jim Liolin, Adriana Topore, Lou Foundos, Petrika Troja, Roland Llupa

-----

E dashur familje e kishës,

Ju jeni pjesa e çmuar e kishës sonë dhe ne e dimë se jeni të përkushtuar për të investuar në të ardhmen e Shën Nikollës. Ne duam t'ju falënderojmë për bujarinë tuaj të kaluar dhe të vazhdueshme në mbështetjen e famullisë si shpirtërisht ashtu edhe financiarisht. Siç e dini, famullia po kalon një tranzicion të madh, i cili po kërkon një zëvendësues për të dashurin tonë At. Nikodhim, tashmë Peshkopi ynë I Dioqezës. Të gjithë ne kemi në dorë një mision kritik. E kam fjalën për nevojën tonë për t'i siguruar priftit të ardhshëm një kompensim që do t'i mundësojë atij ose atyre (familjes) të jetojnë në New York.

Paketa jonë e fundit e kompensimit duke përfshirë përfitimet ishte 69 mijë dollarë. Po flasim për një rritje prej 20% të paketës duke përfshirë përfitimet. Këshilli ka vendosur që për të qenë në përputhje me standardet e jetesës në zonën e NY, ne do të kërkonim që të gjithë ne të rrisim zotimin e vitit të kaluar të paktën 10%. Në vitin 2023 ne u bekuam me premtime që arrinin në 80 mijë dollarë. 80 mijë dollarë mbuluan kompensimin e priftit dhe pjesërisht shpenzimet e tjera të nevojshme të buxhetit të kishës. Evenimente për mbledhje fondesh dhe kursime ndihmuan në përmbushjen e këtyre shpenzimeve shtesë.

 Të gjithë e njohim faktin se të kesh një prift me kohë të plotë, këto 13 vitet e fundit, ka bërë një ndryshim të rëndësishëm në jetën e famullisë. Le ta mbajmë këtë prioritet, duke vazhduar bujarinë tuaj. Shpresojmë se mund të mbështetemi tek ju për ta bërë këtë zotim të kujdestarisë të suksesshëm. Ju lutemi, përfshini donacionin dhe kartën tuaj në zarfin e vetë-adresuar ose dhuroni online.

Zotimet do të bekohen më 3 Dhjetor kur Peshkop Nikodhimi do të jetë i pranishëm me ne. Shpresojmë t'ju shohim në Shën Nikollë. Me pershendetje te ngrohta,

Komisioni i Zotimit

Jim Liolin, Adriana Topore, Lou Foundos, Petrika Troja, Roland Llupa

P.S. Ne e dimë se mund të mbështetemi tek JU për ta bërë të mundur këtë mision

First Name
Last Name
My total pledge for the year is:
I will pay my pledge:
Street Address (apt#)
City
State
Zip Code
Phone

Email
 
 
Confirmation of submission will appear upon refresh of page at the very bottom after “send message“ is pushed. Scroll down to verify.
Sunday, March 3
10:00 Holy Liturgy
Saturday, March 9
10am - Soul Saturday Memorial Liturgy
5pm - Vespers with Fr. Rhodes


Follow us on social media:
Powered by Orthodox Web Solutions