Javascript Menu by Deluxe-Menu.com
 
A Message from our Pledge Committee (please scroll down to complete form)

Dear St. Nicholas Family,


The Council and Father Nikodhim hope you are well. We know it has been difficult and so it is with St.
Nicholas. St. Nicholas for several months has been open providing Sunday and mid-week services both in
person and live-streaming to keep the community connected. Since October our Sunday School is
bringing religious education to the children in-person and on-line. With the relaxed State regulations and
vaccinations people are slowly coming back in the pews, and several baptisms and a wedding have taken
place. We are retuning…but slowly.


Annual Stewardship Pledge appeal 2022:
Brothers and sisters remember how it was when we gathered at Church services followed by our
socializing with coffee hour? They were good times. Your presence is a must for the future of our parish.
The longer YOU stay away, the longer it will take to get back to normal.
As you are aware our expenses are increasing. Although we had a record year of pledges in 2021 --
$70,000, it only covered less than half of the budget. To keep the church open we need to draw on our
savings - which will not last forever. Because of very low attendance for almost two years the income from
weekly collections, donations, candles, special services, have gone down and hall rentals are non-existent.
We need you and your Stewardship Pledge for 2022.


The Pledge Committee is asking you to be generous with your time for church and financial commitment
when considering your 2022 pledge. Please return to church with your Stewardship Pledge on or before
Sunday, December 19, 2021.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Të dashur antarë të familjes së Shën Kollit,


Këshilli dhe At.Nikodhim urojnë që kjo letër ju gjen shëndoshë e mirë ju dhe familjen tuaj. Ne e kuptojmë që keni
pasur kohë të vështira sikurse edhe Shën Kolli. Shën. Kolli prej disa muajsh ka ?illuar shërbimet normale fetare të
djelave dhe gjatë javës drejtpërdrejt e në linjë dhe në kishë që të mbajmë komunitetin tonë sa më të lidhur. Në Tetor
?illuam shkollën e fëmijve drejtpërdrejt e në linjë. Numri i njerëzve të vaksinuar është në rritje, gjë që bën të
mundshme që gjërat të bëhen më normale. Kemi pasuri një dasëm e disa pagëzime në kishën tonë dhe më shumë
njerëz po marrin pjesë në shërbimet fetare. Po kthehemi në shërbime normale...por me ngadalë.

Zotimi juaj Binanciar për 2022:
Motra dhe vëllezër, si ndiheni kur mblidhemi në Kishë për shërbimin e të djelës dhe më pas zbresim poshtë e
bisedojmë me njëri tjetrin duke pirë kafenë? Janë pikërisht kë to gjëra që mbajnë komunitetin tonë së bashku e
krijojnë miqësi e harmoni. Pjesmarrja juaj është e nevojshme për të ardhurën e kishës tonë. Sa më shumë të zgjasi
largesa nga komunitetin ynë aq më e vështirë do të jetë për të kthyer gjërat sa më normale.
Siç mund ta kuptoni dhe jeni në dijeni, shpenzimet e kishës janë rritur nga viti në vit. Megjithëse kë të vit (2021)
morÄ“m zotimin ?inanciar prej $70,000 nga të gjithë antarë t e komunitetit tonë, kjo shumë mbulon pothuaj gjysmën
e nevojave ?inanciare të kishës. Nëse do të duam të mbajmë komunitetin tonë gjallërues nuk mund të vazhdojmë të
tërheqim nga kursimet për të mbuluar shpenzimet - (diçka e tillë s’mund të vazhdojë për një kohë të gjatë). Duke
qenë se komuniteti ska pasur mundësi të marrë pjesë në shërbimet për pothuaj dy vjet, të ardhurat nga shporta,
qirinjtë dhe dhurimi i njerëzve të pranishëm gjatë sherbimeve fetare janë shumë të ulta ose pothuajse nuk janë më
shumë se hiçi.

Kemi nevojë për ndihmën dhe Zotimin tuaj @inanciar për vitin 2022.
Komiteti i Zotimit Financiar ju kërkon të jeni bujarë me kohën dhe ndihmën ?inanciare që do të vlerësoni për
mbështetjen tuaj ?inanciare për vitin 2022. Ju lutemiit të ktheni formën e bashkangjitur në kishë me zotimin tuaj
për mbështetjen e Shën Kollit për vitin 2022 në datën ose para datës 19 Dhjetor, 2021.

 

 

2022 Pledge Drive Form
First Name
Last Name
My total pledge for the year is:
I will pay my pledge:
Street Address (apt#)
City
State
Zip Code
Phone
Email
 
 
Saturday, July 9th
5:00 Vespers
Sunday, July 10th
10:00 Holy Liturgy


Follow us on social media:
Powered by Orthodox Web Solutions